Политика за поверителност


І. Политика за бисквитките


Тази част от нашата политика за поверителност Ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват.

Потребителите могат да посещават сайта, като тяхната лична информация е напълно защитена. Сайтът НЕ СЪБИРА лични данни като: три имена, номера на кредитни карти, адреси, IP адреси и т.н. Сайтът отговаря на всички нужни технически и организационни изисквания отностно сигурността на данните на потребителите на този сайт.

Какво представляват бисквитките и как работят те?

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносители на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск, дори и там да се съхраняват бисквитки. Бисквитките по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас. За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.

Сайтът използва бисквитки за следните цели:

Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта, като събира и анализира информация за това как се използва сайта.

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

  • Името на уебсайта, от която е дошла;
  • Колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;
  • Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер.

Бисквитки на трети страни

Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: Google Privacy Policy (CLICK HERE).

Какви бисквитки използваме и колко дълго остават бисквитките на Вашия компютър?

Бисквитки на сесии: тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.

Постоянни бисквитки: тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Как мога да управлявам бисквитките?

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си.

Ако промените настройките на браузъра си, може да зададете да бъдете известявани при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този уебсайт. Но ако браузърът Ви не приема бисквитки от този уебсайт, е възможно да нямате достъп до всички функции на уебсайта.

ІІ. Политика за защита на личните данни


Във формата за контакти се попълват полета „име“ и „e-mail“, които по смисъла на действащото законодателство поотделно или като се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно физическо лице, поради което представляват лични данни.

Затова тази част от нашата Политика за поверителност регламентира отношенията между художника Силвия Павлова като администратор на лични данни (администратор) и физическите лица като субекти на данни, с които влиза в пряк контакт при използването на формата за контакти и затова Ви уведомяваме за следното:

Данни за администратора

Данните за администратора за кореспонденция са посочени в началото на настоящите Общи условия и политика за поверителност.

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
Тел.: 02/940 20 46
Факс: 02/940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Обхват на събираните и съхранявани лични данни

Администраторът обработва данни на следните категории физически лица:
• ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА, използвали формата за контакти.

Администраторът обработва следните категории лични данни:

• „ОБИКНОВЕНИ“ лични данни – име и e-mail.
Важно! Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от администратора. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение!

Цели, за които се обработват данните във връзка с дейността си художник за следната и единствена цел:

• За осъществяване на ефективна комуникация и обратна връзка с физическото лице, попълнило формата за контакт;
Основание за обработване на личните данни:

Необходимо е изрично съгласие, дадено от субекта на данни да обработваме личните данни  по време на ползването на формата за контакти. То потвърждава, че субекта на данни е прочел и се съгласява с Общите условия за ползване на сайта и политиката за поверителност.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмено заявление, отправено до администратора на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакти на сайта. До оттеглянето на съгласието обработката на данните е законосъобразно.

Извън горепосочените основания администратора може да обработва лични данни за защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субекта на данни.

Субектът на данните отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя чрез формата за контакти.

Поддържането на актуалността на данните е отговорност на субекта на данните.

Срок за обработване и заличаване на личните данни

Данните се обработват за срока на изпълнение на поетия ангажимент и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.

Субекта на данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това върху изпълнението на целите.

Права на субекта на данни

Освен посочените до тук права, субекта на данни има и следните права:

Право на коригиране. Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Право на преносимост на данните. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

Субектът на данните упражнява правата си чрез отправяне на писмено заявление до администратора на електронен носител на посочения електронен адрес или чрез формата за контакт.

Сигурност на данните

Личните данни, които предоставяте чрез формата за контактr заедно с Вашето съобщение, се изпращат и съхраняват под формата на имейл в електронната поща gallery@silviapavlova.com – собственост администратора и вписана като служебна във връзка с дейността му като художник.

Ако откажете да предоставите име, имейл посредством формата за контакт няма да бъде генериран и изпратен имейл, съответно няма да получим Вашето запитване.

Логове с IP адреси, от които се влиза в сайта, не се пазят от администратора и не се свързват с конкретен потребител на сайта.
Администраторът отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

В съответствие със законодателството и добрите практики администраторът взема всички подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване или овладяване на риска от неправомерни дейности, освен при непреодолима сила или случайно събитие.

Когато, независимо от мерките, взети от администратора, се открие нарушение на сигурността на данните, администраторът се задължава в рамките на 72 часа от констатиране на събитието да уведоми надзорния орган.

Всички бъдещи промени в Общите условия за ползване на сайта и политиката за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

Настоящите Общите условия и Политиката за поверителност влизат в сила от 25.05.2018 г.

Pin It on Pinterest

Share This