Размери: 100х70см. Техника: маслени бои и текстил / 2015

Всъщност… аз съм дъщерята на рибаря Стоян Павлов – Лисо, който вади първия си риболовен билет, когато е на четиринадесет години. От тогава са минали 59 години, да е жив и здрав и щастлив с елешките в любимата рекичка лъкатушеща покрай къщата му в село Бойковец. Но не нарисувах себе си. Картината е в частна колекция в Австрия.