Размери: 70х100см. / Техника: Маслени бои и текстил върху платно / 2012.

Рисувана е през 2012 и се намира в частна колекция. Създадена е за самостоятелната изложба“ Библейски жени“- част от кураторския проект на Галерия “ Възраждане“ 2012/13. „Не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире ти: защото, гдето идешъ ти, и азъ ще ида, и гдето останешъ и азъ ще остана; твоите люде ще бъдатъ мои люде, и твоятъ Богъ мой Богъ; „