Размери: 35х50см. / Техника: Маслени бои и текстил върху платно / 2015.

От изложбата „Предсказания и залези“

Той слезе на брега от лодка. Появи се, сякаш от нищото, обгърнат от някаква странна синкава светлина. Нещата, които щеше да направи щяха да бъдат запомнени. Старците го очакваха.

Картината е в частна колекция.