Размери: 116х89см. Техника: маслени бои и текстил върху платно / 2010

Около тази картина от 2009г. има доста тайни, които ще запазя. Може би по- наблюдателните от вас ще се досетят сами. Картината е в частна колекция в България с откупени права за разпространение.