„три3ависим 2015“ е шестото издание на проекта за съвременен танц и пърформанс. Представен е от Гилдия за съвременни изпълнителски изкуства към САБ, съвместно с Културна фондация А25. Осъществява се с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Съюз на артистите в България и в партньорство с Derida Dance Center и Център за култура и дебат „Червената къща”. Read more