Изложбата е част от кураторския проект на галерия „Възраждане”“ ХХІ век. Библията и художниците ”. Проектът на Краси и Сим Алексиеви има за цел да проследи, през 2012 – 2013г., как библейските текстове и герои влияят на съвременните български художници от различни поколения, в началото на ХХІ век. Това ще бъдат шестима автори, на различна възраст, с различни авторски стилове и философия.
Първата изложба е на Силвия Павлова, 32 годишна, от София.
Втората изложба е на Васил Петров, 51 годишен, от Пазарджик.
Третата изложба е на Иван Чакъров, 41 годишен, от Пловдив.
Четвъртата изложба е на Димитър Войнов – син, 42 годишен, от София.
Петата изложба е на Иван Милушев, 53 годишен, от Благоевград.
Шестата изложба е на академик Георги Чапкънов, 69 годишен, от София.

”Първата изложба е на Силвия Павлова и се казва “ Библейски жени ”, защото авторката рисува изключително жените от Библията. Силвия има голямо пристрастие към женския образ и със завидно, за годините и майсторство, успява да създаде поредица от ярки, челно въздействащи върху зрителя образи на жени, с блестящо обоснован психологизъм и впечатляващо индивидуален, авторски почерк. Тези същества завладяват с мобилната енергия, която излъчват и с драматичния си, често енигматичен заряд, който подсказва сложната им духовна и душевна субстанция на силни и трудно покоряващи се жени.
В тези картини мъжете липсват – те са преди и след запечатания женски индивид върху платното. Те са причина и много често следствие, но, във върховния момент жената е сама.”
Краси Алексиева, 2012г.

kolaj biblia