Най – нова картина

От известно време Силвия работи по нова фигурална композиция. Платното е с размери 100/73 см. Авторката продължава да развива темата с птиците и съчетаването им в композиция с женска фигура. Този път обекта на стилизация в тази най-нова картина е Синьоглавата райска птица. За тази птица науката знае сравнително малко. Нейния дом са Островите край западна Нова Гвинея а този район е все още твърде слабо проучен. Тази почти непозната и загадъчна птица, живееща в райските острови попада в Червената книга на световнозастрашените видове. Поради ограничената си площ и ресурси малките острови са много уязвими екосистеми и човешки дейности като дърводобива, разчистването на земя за стопански цели и бракониерството имат опустошителни последствия върху тях. 

Синьоглавата райска птица

има красиво оперение. Предната част на главата е черна, а на горната има голямо светлосиньо петно, което изглежда като шапчица. Краката и са сини. Перата на гърба са обагрени в червено, а в задната част на тила – в жълто. Опашката завършва с два дълги израстъка, които в обикновено състояние се свиват спираловидно.

Екзотиката, движението и чувството за свобода се срещат за да изпълнят платното в тази най-нова картина със съдържание и енергията, която е типична за фигуралните композиции на Силвия Павлова. Темата за женското тяло в асоциация с грацията и колорита на тропическите птици вдъхновява авторката през последните няколко години. Те присъстват понякога плътни и изпълнени с материя, а понякога леки и ефирни като рисунки във фона на картините. Птицата е символ на свободата, на пътя между небето и земята.

детайл от картина в процес

Pin It on Pinterest

Share This