Там, преди сто лета / продадена

Описание

Детайли

ТАМ, ПРЕДИ СТО ЛЕТА – 30х30см. Маслени бои и текстил

Картината се предлага във Велико Търново ТУК.