ОКТОМВРИ 2018 – Колективна изложба в 809 Art Gallery Milano / Италия

НОЕМВРИ 2018 – Колективна изложба в Merlino Galleria – Флоренция / Италия

НОЕМВРИ 2018 – Колективна изложба в Зала България / България

СЕПТЕМВРИ / 2019 – Самостоятелна изложба – живопис в галерия „Възраждане“ в Пловдив / България